Amintiri din copilărie

by Ion Creangă

Rating: 3 (1 vote)

Tags: Set in Romania Male author

Amintiri din copilărie

Description:
Poveștile lui Creangă sunt delectabile deopotrivă pentru copii și pentru adulți. Însă numai cei din urmă le pot gusta pe deplin savoarea. Creanga pare a nu-și fi bătut capul să inventeze povești: avea deștul material la îndemână ca să mai fie nevoie de așa ceva. Cât datorează el creației folclorice anonime și cât îi este aceasta tributară după publicarea poveștilor și absorbția – sau reîntoarcerea – acestora în circuitul oralității e o chestiune ce poate interesa migăloase cercetări erudite. Farmecul poveștilor lui Creangă nu stă în invenție – cel mult, aici și-a spus cuvântul selecția făcută de scriitor dintr-un inventar disponibil atât de bogat. Ceea ce atrage și cucerește, în primul rând, e „punerea în scenă“ – nemaivorbind de darul rostirii plastice, suculențe, atât de mult comentat și analizat. LIVIU PAPADIMA

Add comment

Country: Romania flag Romania
Language: RO
Genre:

More books from Romania

Accidentul De vânzare - Mariana, 15 ani Bengal Nights

More books from Read Around Europe Challenge

The Viy The Faster I Walk, The Smaller I Am (Norwegian Literature Series) A Modest Proposal and Other Writings