Faust

by Johann Wolfgang von Goethe

Rating: 4     3 Votes

Tags: Set in GERMANY Male author

Faust

Description:
Den store tragedien om alkymisten og filosofen Faust er en av hjørnesteinenei tysk - og europeisk - litteratur. Det sentrale motivet er pakten Faust har inngått med djevelen: Faust skal få hjelp til å nå alle sine mål, men han skal miste sin sjel til det onde dersom han fristes til å holde fast ved øyeblikket og glemmer sin sannhetssøken og streben etter erkjennelse.

Add comment