Een revolverschot

by Virginie Loveling

0 Ratings

Tags: Set in Belgium Female author

Een revolverschot

Description:
Een revolverschot heeft de noodlottige liefde van twee zusters voor dezelfde man als thema. De roman laat de lezer weinig illusies. Toeval en noodlot regeren het menselijke bestaan en erfelijk bepaalde animale driften, steeds latent aanwezig ondanks ieders goede eigenschappen, bedreigen de broze humaniteit. Opvallend aan deze sterke, stevig gebouwde roman is dat geen enkel detail, geen enkel nevenpersonage los staat van de centrale handeling. Meesterlijk is de vondst om het dramatische gebeuren te laten plaatsvinden tegen een speelse luchtige achtergrond, waardoor het contrast tussen de banaliteit van het dagelijkse leven en de onpeilbare menselijke existentie nog schrijnender wordt.

Add comment

Country: Belgium flag Belgium
Language: NL
Genre:

More books from Belgium

The Adventures of Tintin, Reporter for "Le Petit Vingtième," in the Land of the Soviets Monte Carlo The Melting

More books from Read Around Europe Challenge

Eisenwolf The Nazis Knew My Name Aleksandra